Go to Top

F Fasader

Fasadelement från BB fiberbeton varierar mycket – från små kassetter till stora etagehöga element. De största elementen vi har hanterat har varit 20 kvadratmeter.

Normalt produceras fasader med någon av följande monteringslösningar :
- FA1000™
- Stud- frames (ingjutna stålramar)
- Ingjutna stålfästen
- Ingjutna inserts

FA1000™
FA1000™ är ett unikt fasad- och monteringssystem med många möjligheter. FA1000™ har utvecklats av BB fiberbeton A/S och används idag på många fasader i både Danmark och Sverige.

FA1000™ används som klimatskärm för att underlätta fasadkonstruktioner och anpassas lätt till enskilda fasadprojekt. FA1000™ är lätt att montera, och med anpassade element till den enskilda fasaden bidrar en dold monteringslösning till att ge fasaden ett lugnt och harmoniskt uttryck.Facade, FA1000, BB fiberbeton, GFRC, fiber concreteFA1000™ är en fasad full av möjligheter även på ytan – stor valfrihet i färg, ytstruktur, målning eller mönster.

Se mer om FA1000™ här.

Andra fasadlösningar
De flesta av våra andra fasadlösningar utnyttjar materialets möjligheter för montering utan synliga skruvar och med ett minimum av tillsättningar och andra lösa delar. Detta ger ett fullständigt, solitt resultat som tekniskt sett kräver ett minimum av underhåll.

Fasadelementen monteras oftast som klimatskärmar med ventilerad baksida. Själva monteringsprocessen varierar beroende på elementens storlek och typen av underliggande, bärande konstruktion. På mindre element gjuts fästet på baksidan och elementen installeras som en ”radiator”. På större element gjuts en strukturell stålram in som på så vis stärker konstruktionen där det finns möjlighet för det.

Stud-frame - BB fiberbeton - GFRC - Facade

Vertikala fogar utförs ofta med traditionella elementlösningar: expanderande fogband och så vidare eller överlappning. Horisontella fogar utförs ofta ventilerade, så att underelement går upp under det överhängande elementet.

Alla våra tekniska lösningar har testats. Kontakta oss för ett lösningsförslag om du har ett specifikt projekt.

Facade - BB fiberbeton - GFRC - fiber concrete - Flundran

Flundran, Malmö

Kristallen, BB fiberbeton, facade, GFRC, fiber concrete

Kristallen, Lund

Facade - BB fiberbeton - GFRC - fiber concrete

Navet, Göteborg

Metro, BB fiberbeton, fiber concrete, GFRC

Metrostationer, København

Ådalsparken, GFRC, BB fiberbeton, facade

Ådalsparken, Hørsholm

Frederikshavn, FA1000, BB fiberbeton, GFRC, fiber concrete

Senhjerneskadecenteret, Frederikshavn

 

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Nyhedsbrevet bliver sendt på mail 4-6 gange om året. I nyhedsbrevet fortæller vi om vores seneste projekter og udvikling.

Tilmeld nyhedsbrevet