Go to Top

BB fiberbeton är ett material med en mängd olika möjligheter.

För inspiration kommer här en lista med idéer och möjligheter.

Ring oss om du inte hittar det du letar efter.

ABC

.

Akustik reglering (ljudplattor)

För element för ljudreglering har vi bland annat utfört perforerade plattor med hål på ner till 20 x 20 mm och avstånd på 20 mm.

Lyd, BB fiberbeton, GFRC, fiber concrete

Akvedukt

Till LEGO i Legoland har vi producerat en akvedukt. En kanal med väggar i ändarna på över 12 meter och bara 40 mm tjock.

Med en genomtänkt design kan man lyckas även med de mest specialiserade uppgifterna.

aQuadukt, BB fiberbeton, GFRC, fiber concrete

Avsatselement

Avsatselement används naturligtvis tillsammans med våra balkonggångs- och balkonglösningar och läktarelement..

Reposeelementer, BB fiberbeton, GFRC, fiber concrete

Badrumsplattor

Elementen säkrar snabb och enkel installation och ger säker täthet i hela konstruktionen. Används för både renovering och nybyggnation.

Elementen levereras med uppkanter, rumsuppdelning, fallinjer och ingjutna installationer med ingjutet jordningsnät.

Badebunde, BB fiberbeton, GFRC, fiber concrete

Balkintäckningar

På många byggnader blir de utskjutande, bärande balkarna och huvudbalkarna efterhand så illa tilltygade att en intäckning som förhindrar ytterligare förstörelse är den enda lösningen.

Balkintäckningar görs som färdiga enheter utan många skarvar, fogar eller synliga skruvar på utsidan.

Dragerinddækninger, BB fiberbeton, GFRC, fiber concrete

Balkongbröstningar

Balkongbröstningar är en av våra viktigaste produkter. Materialet är idealiskt för ändamålet: det brinner inte, ruttnar inte, får inga inbuktningar, bullrar inte när det regnar och rostar inte.

Tvärsnitt och dimensioner efter aktuellt uppdrag. Typiskt med mönster i ytan. Oftast utan synlig fästning.

Altanbrystninger, BB fiberbeton, GFRC, fiber concrete

Balkonglådor

Balkonglådor utförs typiskt i tjockleken 10 mm tjock – med fritt val av tvärsnitt. Balkonglådor kan utföras i krökta plan.

Montering med genomgående skruvar eller hängbeslag. Långa kanter utförs invikta för avstyvning.

Altanbunde, BB fiberbeton, GFRC, fiber concrete

Balkongplattor

För lätta konstruktioner, balkonger och balkonggångar. Används som durkplåt och klarar de flesta uppdrag med 27 mm och 60 kg/kvm.

Ofta med halkfria ytor så att maximal vistelsekvalitet uppnås.

TBalkongplattor tillverkas med alla detaljer: droppnäsor, uppkanter, fall och avlopp.

Altanbunde, BB fiberbeton, GFRC, fiber concrete

 

Balkongskiljeväggar

Balkongskiljeväggar utförs dubbelsidigt släta. Tjocklekar på 20 till 40 mm, beroende på spännvidd.

En bra stabil lösning med montering vid kanterna.

Altanskillevægge, BB fiberbeton, GFRC, fiber concrete

Balustrar

Balustrar framställs i massiv BB fiberbeton. Vi har flera formar, alternativt kan den bäst bevarade balustern användas som modell för gummiform.

I gummiform återskapas gamla balustrar som exakta kopior. Balustrar levereras med genomgående rostfri tråd för ingjutning.

Balustre, BB fiberbeton, GFRC, fiber concrete

Blomlådor

Runda, rektangulära, ovala – alla former produceras.

Vi har inga standardmodeller, men producerar många specialmodeller och har lång erfarenhet av de krav som blomlådor måste uppfylla i en given tillämpning.

Blomsterkummer, BB fiberbeton, GFRC, fiber concrete

Burspråksplattor

I många städer finns det vackra exempel på konstfullt utförda bottenavslutningar på burspråk. Vid renovering tas de ofta bort eller putsas över av ekonomiska skäl.

Vi har i många fall räddat dessa konstruktioner genom att rekonstruera botten på plats och skapa en gummiform som underlag för en elementlösning – med god ekonomi..

Karnapbunde, BB fiberbeton, GFRC, fiber concrete

Containrar för papper och glas

Containrarna är utvecklade i samarbete med Rubaek & Co, som också marknadsför produkterna.

Den rektangulära formen har många fördelar – en genomtänkt lösning.

Container, BB fiberbeton, GFRC, fiber concrete

Cykelskydd

Cykelskydd och andra stora självbärande enheter kan med fördel produceras i BB fiberbeton.

De rundade formerna och möjligheterna för tredimensionella ytor ger många möjligheter för utförande.

Cykeloverdækninger, BB fiberbeton, GFRC, fiber concrete

Dämpningselement

Som ett alternativ till andra opaka lösningar (träskärmar) kan BB fiberbeton tillämpas.

Dämpning i BB fiberbeton ger en unik möjlighet att sätta prägel på skärmen vad gäller design, färger, mönster osv.

Støjafskærmningselementer, BB fiberbeton, GFRC, fiber concrete

Dörrfalsar

Element, profiler för skydd och dekoration av dörrfalsar. Ofta används möjligheten för inbyggnad av ornament, mönster logotyper etc.

Elementen utnyttjar materialets höga seghet och beständighet mot skadegörelse.

Dørfalse, BB fiberbeton, GFRC, fiber concrete

Efterisoleringselement

Ofta är det området under ett fönster som behöver underhåll och tilläggsisolering..

En bra och konkurrenskraftig lösning är ett kassettelement, som levereras med isolering och monteras genom upphängning i hängbeslag så att synliga skruvar undviks.

Efterisoleringselementer, BB fiberbeton, GFRC, fiber concrete

Element för dörröverstycken

Denna känsliga plats i huset kan ofta lösas förnuftigt med en intäckning med profiler i BB fiberbeton profiles.

Vi har genomfört många projekt där våra gesimser glider över i dörröverstycken i goda tekniska lösningar.

Sternelementer, BB fiberbeton, GFRC, fiber concrete

Fasadelement

Vi har utfört många projekt med fasadintäckning – både för renovering och nybyggnation. Vi har utvecklat en uppsättning av monteringslösningar som kan anpassas till de enskilda projekten. Gemensamt för våra lösningar är osynliga monteringsbeslag och därför framstår de färdiga projekten som helhetslösningar.

Typiska lösningar är kassettelement med fåror och ventilerade fogar. Vanligtvis används materialets formbarhet och dess egenskaper fullt ut i fasader: det varken bucklar eller bullrar. Infärgning och målning är ytterligare möjligheter som utnyttjas till fullo.

Facadeelementer, BB fiberbeton, GFRC, fiber concrete

Fasadutsmyckning (friser)

Detaljer till fasadutsmyckning utförs antingen efter ritning eller modell, som kan vara det existerande motivet.

Med användning av gummiformar behöver man inte tänka på utfällning från formen. Monteringen är beroende av plats.

Facadeudsmykning (friser), BB fiberbeton, GFRC, fiber concrete

Formelement

Kvarsittande formelement används mer och mer. Vi har medverkat med formelement för kloridangripna pelare där reparationen utfördes enligt följande: Den dåliga betongen togs bort. Element från BB fiberbeton AS påfördes på pelaren och flytande betong hälldes ner i utrymmet..

Samma princip används för renovering av bröstningselement.

Forskallingselementer, BB fiberbeton, GFRC, fiber concrete

Fönsterbröstningar

Vi utför många av denna typ av element – särskilt för renovering och i många fall tillsammans med leverans till balkongrenoveringar.

TDet är en kostnadseffektiv lösning som också skapar en helhet utan skarvar, fogar, lösa delar och synliga skruvar.

Vinduesbrystninger, BB fiberbeton, GFRC, fiber concrete

Fönsterfalselement

För renovering och nybyggnation. Vi kan göra det som en ”ram”, men ofta används sidelement i en profil och med varierande överelement, vilket skapar liv på fasaderna.

Solbänkar integreras ofta i lösningarna.

Vinduesfalselementer, BB fiberbeton, GFRC, fiber concrete

Gavelelement

Utförs som kassetter med mått enligt beställning.

Stor valfrihet av färger, mönster, isolering, etc. Monteringen är beroende av kassettstorleken.

Gavlelementer, BB fiberbeton, GFRC, fiber concrete

Gesimser

Gesimser utförs enligt beställning, men är en produkt i kontinuerligt produktion. Har du ett befintligt projekt så ring oss för ett förslag.

Godstjockleken är 10 till 20 mm och elementen sträcker sig från topp till botten i mycket små mått till upp till 2,5 meters höjd. Skarvar utförs antingen korta eller med så kallad läppskarvning. Hörnelement levereras som färdiga enheter. Gesimser i BB fiberbeton levereras som färdiga element.

Gesimser, BB fiberbeton, GFRC, fiber concrete

Invändig beklädnad

Beklädning av invändiga konstruktioner och väggar. Element från BB fiberbeton används där det önskas en speciell form eller en gedigen look.

Materialet lämpar sig väl för applikationer med färdiga detaljer..

Indvendig beklædning, BB fiberbeton, GFRC, fiber concrete

Kabelrännor

Kabelrännor för speciella ändamål. En typisk längd på 2 meter och en tjocklek på 10–12 mm ger en produkt med låg vikt och därmed enkel hantering.

Längder, hörnor, vinklar och kabelutföring anpassas med handverktyg på plats.

Kabelbakker, BB fiberbeton, GFRC, fiber concrete

Kapitäler

Se till att starta renoveringen innan de sista försvinner – en gummiform och omgjutning är en billig lösning för att bevara detaljer..

Kapitæler, BB fiberbeton, GFRC, fiber concrete

Konsoler

Tidigare utförda i gjutjärn eller sandsten. Vid renovering är den mest ekonomiska lösningen en konsol i BB fiberbeton.

Med en godstjocklek på 15–20 mm uppnås vikter som är hanterbara och monteringsvänliga.

Konsoller, BB fiberbeton, GFRC, fiber concrete

Lampor

Vi har varit involverade i installationer av lysarmaturer för både inomhus- och utomhusbruk.

Bästa resultat uppnås vid större installationer.

Lamper, BB fiberbeton, GFRC, fiber concrete

Lister

Utförs för alla ändamål.

Längder och fästning avgörs efter uppgiften.

Lister, BB fiberbeton, GFRC, fiber concrete

Ljuslådor

Elementen utförs med mått efter beställning, men lösningsprinciperna är desamma: en bred fläns ansluts mot huset så tätt som möjligt.

Kanter och ytor stärks i själva konstruktionen med yttre ramar. Avlopp i botten kan gjutas in.

Lyskasser, BB fiberbeton, GFRC, fiber concrete

Läktarsteg

Vi har till exempel producerat alla steg och ytor i gångarna mellan läktarna i Parken (National Stadium) i Köpenhamn.

Läktarsteg i BB fiberbeton är underhållsfria och har stor beständighet mot vandalism etc.

Tribunetrin, BB fiberbeton, GFRC, fiber concrete

Muravtäckningar

En produkt där vi har många standardlösningar. Profilerna ändras från uppgift till uppgift, men lösningarna är i grunden desamma.För mindre mängder kan det löna sig att höra vilken form vi är igång med.

Vid de flesta typer utförs avtäckningar med en godstjocklek på 10–12 mm, vilket gör det möjligt att skapa konstruktioner utan fogar. Skarvning av element kan utföras med så kallad läppskarvning – en bra teknisk lösning.

Murafdækninger, BB fiberbeton, GFRC, fiber concrete

Natursten

Imitationer av natursten utförs.

Kalkstensytor eller hela klippartier kan utföras med hjälp av gummiformar och infärgad BB fiberbeton.

Natursten, BB fiberbeton, GFRC, fiber concrete

Ornament

Ornament och andra utsmyckningsdetaljer utförs med fördel i BB fiberbeton.

Den mest ekonomiska lösningen är att involvera oss medan det fortfarande går att utforma en gummiform av originalet.

Ornamenter, BB fiberbeton, GFRC, fiber concrete

Ovanljus

Ovanljus utförs både runda och fyrkantiga. Tanken är en färdig enhet som bildar den inre ytan för montering av glas etc.

Fasthållning för takkonstruktion efter beställning.

Ovenlys, BB fiberbeton, GFRC, fiber concrete

Pelarskal

Pelarskal produceras för nybyggnation för intäckning av stålkonstruktioner eller i samband med klimatskärmar för renovering.

I samband med beklädnad med andra material producerats pelarna ofta i BB fiberbeton, eftersom goda tekniska lösningar på så vis kan utföras på dessa utsatta delar av byggnaden.

Søjleskaller, BB fiberbeton, GFRC, fiber concrete

Planplattor

Planplattor i standardmått är sällsynta i vår produktion – men de förekommer. Uppgifter med planplattor har vi ofta där materialets höga beständighet mot slag krävs.

Annars utnyttjas våra möjligheter för präglade ytor till mönster och profiler, ofta i samband med vår förmåga att utforma profiler vid hörn m.m.

Planplader, BB fiberbeton, GFRC, fiber concrete

Portaler

Utsmyckning runt ingången som en fristående enhet eller som profiler monterade på väggarna..

Portaler, BB fiberbeton, GFRC, fiber concrete

Profiler

Vår unika formteknik och materialets enkla bearbetning utnyttjas till profiler för alla ändamål.

Negativ slip är inte nödvändigt – ett 10–12 mm tjockt ämne kan ”kryllas ihop” nästan helt.

Profiler, BB fiberbeton, GFRC, fiber concrete

Rutschkanor

Rutschkanor producerade på 80-talet efter design av Lars Thy..

Ytterligare ett exempel på de många möjligheter som finns med BB fiberbeton.

Rutchebaner, BB fiberbeton, GFRC, fiber concrete

Räckelement

Räckelement produceras i princip som balkongbröstningar.

Vi har många standardlösningar för montering.

Rækværkselementer, BB fiberbeton, GFRC, fiber concrete

Skorstensatrapper

Skorstensatrapper är en produkt som utförs i en godstjocklek på 10–12 mm efter beställning..

Den yttre ytan kan vara levereras med polerat utseende. Enkel, snabb installation och låg vikt har gjort produkten populär i renoveringssammanhang.

Skorstensatrapper, BB fiberbeton, GFRC, fiber concrete

Skärmtak

Skärmtak utformas för användning i en mängd olika situationer. Som tunn skärm över befintliga skärmtak, med över- eller underelement på bärande stålskelett eller som en självbärande enhet för påbultning på bakvägg.

Baldakiner, BB fiberbeton, GFRC, fiber concrete

Sockelelement

Vi utför sockelelement för speciella ändamål..

Sockelelement levereras med eller utan ingjuten isolering. BB fiberbeton BB fiberbeton utformas och beräknas efter marktrycket.

Sokkelelementer, BB fiberbeton, GFRC, fiber concrete

Solbänkar

Som standardprodukt producerar vi olika modeller, alla med ingjuten köldbryggsisolering. Vi producerar också stora solbänkar och ”planplattor” med böjningar osv..

Så gott som alla uppgifter inom solbänkar kan lösas ekonomiskt fördelaktigt.

Sålbænke, BB fiberbeton, GFRC, fiber concrete

Takplattor

Takelement med kantdetaljer, inskärning för armaturer, ventilation m.m.

Vi har genomfört flera lösningar för nedhängande tak utformade med sfäriskt form och liknande.

Loftplader, BB fiberbeton, GFRC, fiber concrete

Trappsteg

Trappsteg utförs ofta i en tjocklek på 27 mm i samband med avsatselement, balkonggångar m.m.

Steg tillverkas med olika färger, ytor m.m.

Trappetrin, BB fiberbeton, GFRC, fiber concrete

Trädgårdsbänkar

Trädgårdsbänkar är också något vi har gjort flera gånger utan att det ledde till någon egentlig serieproduktion. Vi har arbetat fram många spännande och kreativa lösningar.

Fördelarna är underhållsfria ytor, relativt låg vikt och hög beständighet mot vandalism.

Havebænke, BB fiberbeton, GFRC, fiber concrete

Ventilationsavskärmning

Ventilationafskærmninger, BB fiberbeton, GFRC, fiber concrete

Ju fler luftkonditioneringsapparater – desto fler rör som måste döljas. Och gärna i tyngre material som minskar ventilationsbullret.

Våra profilelement utförs med nödvändiga ursparningar. Vi har också monteringssystem.