Go to Top

BB fiberbeton A/S är ett familjeägt företag med mer än 60 anställda.

BB fiberbeton A/S är ett effektivt och välkonsoliderat företag – inte för stort för de små uppdragen och inte för litet för de stora.

BB fiberbeton A/S började som ett experiment och en lek under vingarna av en traditionell betongverksamhet.

II mitten av 1970-talet fick företagets grundare Ole Brandt idén att bygga en segelbåt enbart av materialen sand, vatten, cement och glas fiber. Alltså helt utan användning av stålarmering.

Elvira

Från idén till sjösättningen 1984 gick det åtta år – och en stor kunskap om fiber i cementbaserade material (betong) hade samlats in.

Redan 1979 producerade vi de första kommersiella projekten – muravtäckningar, balkongbröstningar och så vidare. Materialet var nytt och gränser prövades – prototyper av askkoppar, hundhus, avfallscontainrar, ”trädgårdskonst”, optimistjollar etc. Vi arbedede med olika fibrer av glas, polypropylen, kol och stål. Idag arbetar vi endast med glas fiber.

 BB fiberbeton A/S blev känt för sin materialkunskap, så antalet uppdrag steg.

Samtidigt övergick hyresavtalet i Lille Skensved till ett köp av hela fastigheten, som idag har en årlig kapacitet på över 50.000 m2 tunnskalselement i fiberbetong.

Den angränsande fastighet köptes i början av 90-talet och inrättades som formverkstad med alla där till hörande maskiner, som gör företaget 100 procent självförsörjande på formsidan.

 

  • BB fiberbeton A/S är medlem i Dansk Byggeri
  • BB fiberbeton A/S är medlem i Danske Entreprenører
  • BB fiberbeton A/S är certifierad "Full Member" i GRCA
  • BB fiberbeton A/S är en ekonomisk och mycket lönsam verksamhet med AAA-rating, Dun & Bradstreet
  • BB fiberbeton A/S ritar i AutoCAD 2018

Første sending af glasfibre

BB fiberbeton - GFRC