Go to Top

BB fiberbeton er et materiale med et utal af muligheder.

Til inspiration er nedenfor en alfabetisk oversigt med ideer og muligheder.

Hvis du søger noget, der ikke er nedenfor, så giv os et ring.

ABC

.

Altanbrystninger

Altanbrystninger er et af vores store produkter. Materialet er iddelt til formålet. Brænder ikke, rådner ikke, bliver ikke bulet, larmer ikke når det regner, ruster ikke.

Tværsnit og dimensioner efter den aktuelle opgave. Typisk med mønstre i overfladen. Oftest uden synlig befæstning.

Altanbrystninger, BB fiberbeton, GFRC, fiber concrete

Altanbunde

Til lette konstruktioner, altaner og altangange. Anvendes som dørkplade og  med 27 mm, 60 kg/kvm klares de fleste opgaver.

Ofte med med skridsikre overflader hvorved der opnås maksimal opholdskvalitet.

Altanbunde laves med alle detaljer: drypnæser, opkanter, fald og afløb.

Altanbunde, BB fiberbeton, GFRC, fiber concrete

Altankasser

Altankasser udføres typisk i 10 mm godstykkelse - med frit valg af tværsnit. Altankasser kan udføres i krumme planer.

Montage med gennemgående skruer eller hængebeslag. Lange kanter udføres foldet ind for afstivning.

Altanbunde, BB fiberbeton, GFRC, fiber concrete

Altanskillevægge

Altanskillevægge udføres dobbeltsidet glatte. Tykkelser 20-40 mm, afhængig af spænd.

En god stabil løsning med montering ved kanter.

Altanskillevægge, BB fiberbeton, GFRC, fiber concrete

Badeværelsesbunde

Elementerne sikrer hurtig og let montage og giver sikkerhed for tæthed i den samlede konstruktion. Anvendes til både renovering og nybyggeri.

Elementer leveres med opkanter, rumopdeling, faldlinjer indstøbte installationer og med jordingsnet indstøbt.

Badebunde, BB fiberbeton, GFRC, fiber concrete

Baldakiner

Baldakiner udformes til brug i en række situationer. Som tynd skærm over eksisterende baldakiner, med over/underelement på bærende stålskelet eller som selvbærende enhed til påboltning på bagvæg.

Baldakiner, BB fiberbeton, GFRC, fiber concrete

Balustre

Balustre fremstilles i massiv BB fiberbeton. Vi har adskillige forme liggende, alternativ kan den bedst bevarede baluster som model for gummiform.

I gummiform genskabes gamle balustre som nøjagtige kopier. Balustre leveres med gennemgående rustfri tråd for indstøbning.

Balustre, BB fiberbeton, GFRC, fiber concrete

Blomsterkummer

Runde, kantede, ovale - alle faconer fremstilles.

Vi har ingen standardmodeller men producerer mange specialmodeller og har stor erfaring med hvilke krav kummer skal skal opfylde i en given anvendelse.

Blomsterkummer, BB fiberbeton, GFRC, fiber concrete

Containere for papir og glas

Containerne er udviklet i samarbejde med Rubæk & Co som også markedsfører produkterne.

Den rektangulære facon har mange fordele - en gennemtænkt løsning.

Container, BB fiberbeton, GFRC, fiber concrete

Cykeloverdækning

Cykeloverdækning og andre større selvbærende enheder kan med fordel produceres i BB fiberbeton.

De runde former og muligheder for 3-dimensionale flader giver mange muligheder for udfoldelse.

Cykeloverdækninger, BB fiberbeton, GFRC, fiber concrete

Dragerinddækninger

I mange byggerier har de udragende, bærende bjælker og dragere det efterhånden så dårligt, at en inddækning, og dermed stop for yderligere nedbrydning, er den eneste løsning.

Dragerinddækning laves som færdige enheder, som uden mange pladesamlinger, fuger eller synlige skruer monteres udenpå.

Dragerinddækninger, BB fiberbeton, GFRC, fiber concrete

Dørfalse

Elementer, profiler til beskyttelse og pynt af dørfalse. Ofte benyttes muligheden for indbygning af ornamenter, mønstre, logoer, etc.

Elementerne udnytter materialets store sejhed og modstanddygtighed overfor hærværk.

Dørfalse, BB fiberbeton, GFRC, fiber concrete

Efterisoleringselementer

Typisk er det feltet under stuevinduet som trænger til vedligeholdelse og tillægsisolering.

En god og konkurrencedygtig løsning er et kassetteelement, som leveres med isolering, og monteres ved ophængning i hængebeslag så synlige skruer undgås.

Efterisoleringselementer, BB fiberbeton, GFRC, fiber concrete

Facadeelementer

Vi har udført mange projekter med facadeinddækning, - såvel nybyggeri som renovering. Vi har udviklet et sæt montageløsninger, som kan tilpasses de enkelte projekter. Fællestræk for vore løsninger er usynlige montagebeslag og derfor fremstår de færdige projekter som helhedsløsninger.

Typiske løsninger er kassetteelementer med får og udluftede fuger. Generelt udnyttes materialets formbarhed og dets egenskaber fuldt ud i facaderne: Det buler ikke, larmer ikke, osv. Indfarvning, malerbehandling er yderligere muligheder som udnyttes i fuldt omfang.

Facadeelementer, BB fiberbeton, GFRC, fiber concrete

Forskallingselementer

Blivende forskallingselementer bliver mere og mere anvendt. Vi har medvirket med forskalling af cloridangrebet søjler hvor reperationen udførtes således: Den dårlige beton blev fjernet. Elementer fra BB fiberbeton AS anbragt om søjlen og flydende beton hældt ned i mellemrummet.

Samme princip er anvendt til renovering af brystningselementer.

Forskallingselementer, BB fiberbeton, GFRC, fiber concrete

Facadeudsmykning (friser)

Detaljer til facadeudsmykning udføres enten efter tegning eller efter model, som kan være det eksisterende motiv.

Anvendelse af gummiforme gør det unødvendigt at tænke på slip på forme. Montage afhænger af placering.

Facadeudsmykning (friser), BB fiberbeton, GFRC, fiber concrete

Gavlelementer

Udføres som kassetter med alle elementer fremstillet på mål.

Stor frihed til valg af farver, mønstre, isolering, etc. Montage afhænger af kassettestørrelse.

Gavlelementer, BB fiberbeton, GFRC, fiber concrete

Gesimser

Gesimer udføres efter opgave, men er et produkt, som løbende er i produktion. Har du et eksisterende projekt så ring og få et forslag.

Godstykkelse er 10-20 mm og elementerne spænder fra top til bund. Dimensioner fra helt små til 2.5 meter høje. Samlinger udføres enten stumpe  eller med læbesamling. Hjørneelementer leveres som færdige enheder. Gesimser i BB fiberbeton fremtræder som færdige elementer.

Gesimser, BB fiberbeton, GFRC, fiber concrete

Havebænke

Havebænke er også noget vi har lavet adskillige gange uden at det har ført til egentlig serieproduktion. Vi har fremstillet mange spændende og kreative løsninger.

Fordelene er vedligeholdelsesfrie overflader, relativ lav vægt og høj modstandsdygtighed overfor vandalisme.

Havebænke, BB fiberbeton, GFRC, fiber concrete

Indvendig beklædning

Beklædning af indvendige konstuktioner og vægge. Elementer fra BB fiberbeton benyttes hvor der ønskes en speciel facon eller et gedigent look.

Materialet er velegnet til løsninger med færdige detaljer.

Indvendig beklædning, BB fiberbeton, GFRC, fiber concrete

Kabelrender

Kabelrender til specielle formål. Længde på typisk 2 meter og tykkelse på 10-12 mm giver et produkt med lav vægt og dermed nem håndtering.

Længder, hjørner, knæk og kabeludføring tilpasse med håndværktøj på stedet.

Kabelbakker, BB fiberbeton, GFRC, fiber concrete

Kapitæler

Sørg for at starte renoveringen inden de sidste forsvinder, - en gummiform og genstøbning er en billig løsning for bevarelse af detaljer.

Kapitæler, BB fiberbeton, GFRC, fiber concrete

Karnapbunde

Mange byer indeholder fine eksempler på kunstfærdigt udførte bundafslutninger på karnapper. Ved renovering bliver disse ofte sløjfet eller pudset over af økonomiske årsager.

Vi har i mange tilfælde reddet disse konstruktioner ved at rekonstruere bunden på stedet og udført gummiform som så har har dannet grundlag for en elementløsning, - med god økonomi..

Karnapbunde, BB fiberbeton, GFRC, fiber concrete

Konsoller

Tidligere udført i støbejern eller sandsten. Ved renovering er den mest økonomiske løsning en konsol i BB fiberbeton.

Udført i 15-20 mm godstykkelse opnås vægte som er håndterbare og montagevenlige.

Konsoller, BB fiberbeton, GFRC, fiber concrete

Lamper

Lysarmaturer til såvel indendørs som udendørs anvendelse har vi været involveret i

Bedste resultat opnås ved større installationer.

Lamper, BB fiberbeton, GFRC, fiber concrete

Lister

Udføres til ethvert formål.

Længder og fastgørelser fastlægges efter opgave.

Lister, BB fiberbeton, GFRC, fiber concrete

Loftplader

Loftelementer med kantdetaljer, udsparring for armaturer, ventilation, etc.

Vi har udført adskillige løsninger for nedhængte lofter med kugleskaludformning og lignende.

Loftplader, BB fiberbeton, GFRC, fiber concrete

Lydplader (regulering - akustik)

Elementer til brug for lydregulering har vi bland andet udført perforerede plader helt ned til 20 x 20 mm huller med 20 mm's afstand.

Lyd, BB fiberbeton, GFRC, fiber concrete

Lyskasser

Elementerne udføres på mål efter opgave, men løsningsprincipperne er ens: En bred flange afsluttes mod hus så en tæt samling kan udføres.

Kanter og flader afstives i selve konstruktionen med udvendige spanter. Der kan indstøbes afløb i bund.

Lyskasser, BB fiberbeton, GFRC, fiber concrete

Murafdækninger

Et produkt hvor vi har mange standardløsninger. Profilerne ændre sig fra opgave til opgave, men løsninger er stort set den sammeVed mindre mængder kan det betale sig at høre hvilke forme vi pt. har i gang.

Ved de fleste typer udføres afdækningerne med 10-12 mm godstykkelse hvilket giver mulighed for at udføre konstruktioner udfugtet. Samling af elementer kan udføres med læbesamling, - en god teknisk løsning.

Murafdækninger, BB fiberbeton, GFRC, fiber concrete

Natursten

Efterligninger af natursten udføres.

Kalkstensoverflader eller hele klippepartier kan udføres med brug af gummiforme og indfarvet BB fiberbeton.

Natursten, BB fiberbeton, GFRC, fiber concrete

Ornamenter

Ornamenter og andre udsmykningsdetaljer udføres med fordel i BB fiberbeton.

Mest økonomiske løsning er at involvere os mens det endnu kan lade sig gøre at udforme gummiform af originalen.

Ornamenter, BB fiberbeton, GFRC, fiber concrete

Ovenlys

Ovenlys udføres runde som firkantede. Ideen er en færdig enhed som danner den indvendige overflade og bæring for glas etc.

Fastholdelse til tagkonstruktion efter opgave.

Ovenlys, BB fiberbeton, GFRC, fiber concrete

Planplader

Planplader i standardmål er sjældne i vores produktion, - men forekommer. Opgaver med planplader har vi ofte, hvor materialets store modstandsdygtighed overfor slag er påkrævet.

Ellers udnyttes vores muligheder for prægede overflader til mønstre og profileringer ofte i forbindelse med vores evne til at udforme profiler ved hjørner mv.

Planplader, BB fiberbeton, GFRC, fiber concrete

Portaler

Udsmykning rundt om indgangspartiet som selvstændig enhed eller som profiler monteret på vægge.

Portaler, BB fiberbeton, GFRC, fiber concrete

Profiler

Vores unikke formteknik og materialets bearbejdlighed udnyttes til profiler til ethvert formål.

Negativt slip er ikke nødvendigt - et 10-12 mm tykt emne kan "krølles" næste vilkårligt sammen.

Profiler, BB fiberbeton, GFRC, fiber concrete

aQuadukt

Til LEGO I Legoland har vi produceret aquadukt. Kanal med vægge i enderned på over 12 meter og blot 40 mm tykt.

Gennemtænkt design får selv de mest specialicerede opgaver til at lykkes.

aQuadukt, BB fiberbeton, GFRC, fiber concrete

Reposeelementer

Reposeelementer anvendes naturligvis sammen med vore altan- og altangangsløsninger og tribuneelementer.

Reposeelementer, BB fiberbeton, GFRC, fiber concrete

Rutschebaner

Rutchebaner producerede vi i 80'erne efter design af Lars Thy.

Endnu et eksempel på de mange muligheder der findes i BB fiberbeton.

Rutchebaner, BB fiberbeton, GFRC, fiber concrete

Rækværkselementer

Rækværkselementer produceres i princip som altanbrystninger.

Vi har mange standardløsninger på montage.

Rækværkselementer, BB fiberbeton, GFRC, fiber concrete

Skorstensatrapper

Skorstensatrapper er et produkt udføres i 10-12 mm godstykkelse til opgaven.

Den udvendige overflade kan leveres med pudset udseende. Nem, hurtig montage og ringe vægt har gjort det til er populært produkt i renoveringsammenhæng.

Skorstensatrapper, BB fiberbeton, GFRC, fiber concrete

Sokkelelementer

Sokkelelementer udfører vi til specielle formål.

Sokkelelementer leveres med eller uden indstøbt isolering. BB fiberbeton materialet designes og beregnes for jordtrykket.

Sokkelelementer, BB fiberbeton, GFRC, fiber concrete

Sternelementer

Dette ømfindtlige sted på huset kan ofte løses fornuftigt med en inddækning med BB fiberbeton profiler.

Vi har løst mange projekter hvor vores gesimser glider over i sternelementer i gode tekniske løsninger.

Sternelementer, BB fiberbeton, GFRC, fiber concrete

Støjafskærmningselementer

Som alternativ til andre uigennemsigtige løsninger (træskærme) finder BB fiberbeton anvendelse.

Støjafskærmning i BB fiberbeton giver unik mulighed for at sætte præg på skærmen mht. design, farver, mønstrer, mv.

Støjafskærmningselementer, BB fiberbeton, GFRC, fiber concrete

Søjleskaller

Søjleskaller produceres for nybyggeriet til inddækning af stålkonstruktioner eller i forbindelse med klimaskærme til renovering.

I forbindelse med beklædning med andre materialer fremstilles søjlerne ofte i BB fiberbeton, idet gode tekniske løsninger kan udføres på disse udsatte bygningsdele.

Søjleskaller, BB fiberbeton, GFRC, fiber concrete

Sålbænke

Som standardvare producerer vi forskellige modeller, som alle har indstøbt kuldebroisolering. Vi producerer også massive sålbænke og "plan plader" med ombuk osv.

Stort set alle opgaver inden for sålbænke kan løses økonomisk fordelagtigt.

Sålbænke, BB fiberbeton, GFRC, fiber concrete

Trappetrin

Trappetrin udføres ofte i 27 mm tykkelse i forbindelse med reposelementer, altangange, etc.

Trin produceres med forskelige farver, overflader, mv.

Trappetrin, BB fiberbeton, GFRC, fiber concrete

Tribunetrin

Til eksempelvis Parken i København har vi produceret alle trinene og fladerne i fordelergangene på tribunerne.

Tribunetrin i BB fiberbeton er vedligeholdelsesfrie og har stor modstanddygtighed overfor vandalisme, etc.

Tribunetrin, BB fiberbeton, GFRC, fiber concrete

Ventilationsafskærmning

Ventilationafskærmninger, BB fiberbeton, GFRC, fiber concrete

Jo flere klimaanlæg - jo flere rør skal gemmes væk. Og gerne i tungere materialer, da ventilationsstøjen dermed mindskes.

Vores profilelementer udføres med nødvendig udsparinger. Vi har også montagesystemer.

Vinduesbrystninger

Vi udfører mange af denne type elementer, - specielt til renovering og i mange tilfælde sammen med leverance til altanrenoveringer.

Det er en økonomisk attraktiv løsning som samtidig skaber en helhed uden samlinger, fuger, løsdele og synlige skruer.

Vinduesbrystninger, BB fiberbeton, GFRC, fiber concrete

Vinduesfalseelementer

Til renovering og nybyggeri. Vi kan udføre det som en "ramme", men ofte anvendes sideelementer i ét profil og med varierende overelementer, hvorved der skabes liv på facaderne.

Sålbænke integreres ofte i løsningerne.

Vinduesfalselementer, BB fiberbeton, GFRC, fiber concrete

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Nyhedsbrevet bliver sendt på mail 4-6 gange om året. I nyhedsbrevet fortæller vi om vores seneste projekter og udvikling.

Tilmeld nyhedsbrevet